”Istället för Malmöfestival” 2013

Video från vår spelning vid kanalen

2013 var året när vi inte fick vara med på Malmöfestivalen. Men vi spelade ändå!

Ulf Darinder, Johan Ahlqvist, Bosse Nilsson, Kiki Desplat, Paul Strandberg, Kalle Kronqvist, Göran Holmberg, Peter Nyström

Share

Leave a comment